fbpx
logo

Spread The Love

February is the month of LOVE! In this project our pupils learn to express love in different languages and share love messages with other pupils around the world in their own languages. The participant countries are Czech Republic, Ukrain, Turkey, Spain, Crotia, Malta, Portugal, Romania and Poland.

Şubat sevginin ayı. Bu proje ile öğrencilerimiz farklı dillerde sevgilerini ifade etmeyi öğrendiler ve kendi dillerindeki sevgi mesajlarını diğer öğrencilerle paylaştılar. Bu projenin katılımcı ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, İspanya, Hırvatistan, Malta, Portekiz, Romanya ve Polonya.