fbpx
logo

Catch The Music

Müzik, dans ve ritim, her yaş grubundan insan için eğitimin önemli bir parçasıdır. Birçok yaklaşım, müziğin insan doğasının en güzel sembolü olduğunu açıklar. Müzik sadece bir eğitim aracı değil, aynı zamanda bir ifade biçimidir ve birleştirici gücü temsil eder.

Bu proje ile farklı yaş gruplarını müzikle buluşturup, farklı konuları müzikle tartışacağız. Müziğin diliyle farklı kültürlerle konuşacağız ve kendimizi müzikle ifade edeceğiz. Müziğin insan zekası üzerindeki etkisini yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkaracağız. Dezavantajlı öğrencilerin el değmemiş hayatlarına müzikle dokunarak, “Ben de yapabilirim” fikrini benimseyerek, kendilerini gerçekleştirme yolunda başarı duygusunu hissettirecek ve akademik başarılarını artıracağız.

Hedefler

 • Müziğin birleştirici gücünü her yaştan / milletten bireyle paylaşmak ve bu gücü üretmeye harcamak,
 • Eğitimde müzikle birlikte fırsat eşitliği sunmak,
 • Müzikle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak,
 • Yenilikçi etkinlikler üretmek ve arttırmak sanata verilen değer.
 • ICT becerilerinin artırılması
 • Müzikle ilgili sosyal sorunlara bakış açısı kazandırmak
 • Öğrencilere ne dinlediklerini anlama ve dinleme becerisi kazandırmak,
 • Farklı müzik aletlerini tanımak / tanıtmak

Beklenen Sonuçlar

 • Müzikle olumsuz tutum ve davranışlar sergileyen öğrencilere ulaşmak ve onları hayata geçirmek.
 • Öğrencilerin farklı ülkelerdeki akranları ile müzik üretmelerini sağlamak
 • Yeni ve özgün eserler üretmek
 • Öğrencileri farklı enstrümanlar ile tanıştırmak
 • Çocukların müzikle özgüvenlerini artırmak Öğrencilerin ritim, muzogram, perküsyon vb becerilerini geliştirmek ve yetenekler
 • Web 2.0 araçlarını kullanma

Catch The Music - Our Intro