fbpx
logo

Zafer Akademik

Kendini tanıyan, ne istediğini bilen, kendini ifade edebilen, kendine ve diğer insanlara saygılı, çevresine duyarlı, farklı fikirlere açık, hedef belirleyebilen ve hedefi uğrunda azim gösteren, sorumluluk alabilen, vicdanlı, yardımsever, hümanist, özgüvenli, mutlu olmayı bilen, hoşgörülü, kararlı, tutarlı, lider ruhlu dünya vatandaşları yetiştiriyoruz.

Anasınıfı

Öğrencilerimize kendi dünyalarını gözlemleyebilecekleri, veriler toplayabilecekleri ve tüm akademik disiplinlerde sonuçlar üretebilecekleri öğrenme fırsatları sunuyoruz.

İlkokul

Eğitimin temelinin atıldığı ilkokulda öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesini sağlamak için modern eğitim anlayışının tüm gereklerini yerine getiriyoruz.

Ortaokul

Eğitimin temelinin atıldığı ilkokulda öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesini sağlamak için modern eğitim anlayışının tüm gereklerini yerine getiriyoruz.