fbpx
logo

İngilizceyi Cambridge kalitesiyle öğreniyoruz.

Nazilli Gerçek Zafer olarak İngilizce dil eğitiminde mükemmelliği hedefliyoruz. Devlet müfredatının yanı sıra 21. yüzyıl İngilizce eğitimi vizyonunu oluşturarak, öğrencinin aktif olduğu bir dil beceri eğitimi sunuyoruz.

Çocuklarımızın İngilizceyi doğru kaynaklardan öğrenebilmeleri için Cambridge Üniversitesi Yayınevi ile uluslararası standartlarda bir dil eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz yabancı dili öğrenirken ödüllü kitaplardan faydalanıyorlar.

Cambridge Üniversitesi’nin hazırladığı YLE, KET ve PET sınavları; ana dili İngilizce olan, Cambridge tarafından eğitim almış yabancı öğretmenler tarafından okulumuzda uygulanıyor.

Bu sınavlarda öğrencilerimiz, konuşma, dinleme, yazma becerileri ve dil bilgisi alanında değerlendiriliyor.

Okulumuzda uygulanan İngilizce öğretim sistemi, yabancı dil edinimini gerektiren bütün alanları (konuşma, yazma, dinleme, okuma, kelime bilgisi ve telaffuz) kapsıyor.

Etkili Yabancı Dil Eğitimi

Bu etkili sistem öğrencilerimizin dil edinimini eğlenceli bir şekilde kullanmasını sağlayacak rahat bir ortam oluşturuyor. Etkinlik bazlı sistemimiz, değişik ve ilginç etkinliklerle öğrencilerimizin öğrenirken eğlenmelerine olanak sağlıyor.

Yabancı Dil İletişimi

Amacımız başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı ile İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmaktır.

Okul Öncesi öğretmenimiz ve İngilizce öğretmenimizin işbirliği ile İngilizce eğitiminde de aynı değerler iki dilde işlenecektir.

10 saatlik programımız, Cambridge University Press yayınlarıyla hem görsel hem de işitsel zenginliği bol olan, oyunlarla geliştirilmiş kitaplarla yapılacaktır.

İlkokul İngilizce programının amacı başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak, İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak ve öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmektir.

Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuz ederek okumayı öğrenirler. Bu kelimeleri anlama ve kullanma yatkınlıklarını geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandırmaktadır.

Yaparak yaşayarak öğrenme metotlarıyla öğrenciler, İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler ve hedeflenen dil eğitimine hazırlanırlar.

Metodlar:

 • Öykülendirme (storytelling)
 • Dil oyunları (language games)
 • Yaratıcı drama (creative drama)
 • Proje çalışmaları

Öğrencilerin yıl sonu gelişimleri, uzman öğretmenlerimiz tarafından sözlü mülakat biçimindeki uygulama ile tespit edilmektedir. Her öğrenci için ayrı ayrı yapılan uygulama sonunda, öğrencilere seviyelerini gösteren İngilizce Eğitimi Başarı Sertifikası verilmektedir.

Ortaokul yılları İngilizce için sıçrama dönemidir. Dolayısıyla kolejimizde 5. sınıf İngilizce hazırlık yılıdır. İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür. Hazırlık sınıfında öğrencilere yoğun İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder.

İngilizce öğretim programımız 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.

 • Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler)
 • Core Skills (Temel Beceriler)

Öğrenci performansı, akıllı tahta ve dijitalleriyle zenginleştirilmiş sınıflar ve materyaller kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır.

Hedeflenen çalışmalar

 • Anasınıfı yıl sonunda öğrencilerimizin becerileri doğrultusunda İngilizce tiyatro gösterimi,
 • Her ay Cambridge University Press tarafından digital olarak seviye ölçümü,
 • Seviyelerine göre ayrı sınıflar,
 • Haftalık veya iki haftalık quiz çalışmaları
 • Ayda 1 kez speaking (konuşma)  yeteneklerinin tespiti,
 • Her dönemde 1 kez öğrencilerimizin konuşma becerilerini sergileyebilecekleri English Fun Days,
 • Haftada 1 kez her sınıftan haftanın yıldız öğrencisini tespit edip ödüllendirmek,
 • Cambridge University Press hikaye kitaplarını takip edip, ayda 1 kez Bookworm (kitapkurdu)  öğrencimizi tespit edip ödüllendirmek,
 • Anasınıfı 10 saat , ilkokul 10 saat , 5. sınıflar 16 saat , 6.sınıf 10 saat , 7.sınıf 10 saat şeklinde eğitim vermek,
 • Öğrencilerimizi Starter seviyesinden B1 seviyesine (PET) çıkartabilmek.
 • -Her sene mayıs ayında Cambridge Universitesi tarafından uluslararası geçerliliği olan ve dil pasaportu olarak bilinen Young Learners sınavlarını uygulamayı hedefliyoruz.
 • Cambridge University Press yayınlarının ödül almış EYES OPEN kitap serileri okutulmaktadır.
 • Proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir.