fbpx
logo

Değerler Eğitimi

Bu eğitim kapsamında toplumu meydana getiren bireyleri en iyi özelliklerle donatmayı hedefliyoruz. Bunlar; yaşam içerisindeki davranışlarını sorgulayan, insanları olumlu yönde destekleyen, daha güzel ve yaşanılabilir yarınlar için insanda bulunması gereken değerlerdir.

Değerlerimiz bizim köklerimizdir. Biz köklerini sımsıkı tutan diğer yandan da evrensel olabilen, ufku geniş, ön yargısız, bilgiye ve yeniliğe açık bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Her çocuk yeşermeyi bekleyen bir fidandır. Çocuklarımızın yetişirken aynı zamanda inançlı, vicdanlı, özgür fikirli ve farklı düşüncelere saygılı nesiller olması önceliğimizdir.

Değerlerden bağımsız bir eğitim sistemi düşünmek imkansızdır. Bu sebeple değerlerimizi eğitim sistemimizin içinde harmanlıyoruz. Öğrenilen her bilgi çocuğun ruhunda ve vicdanında yer alıyorsa kıymetlidir.

MEB ve UNESCO’nun onayladığı ve okullarda kazandırılması desteklenen temel değerler şunlardır:

Vatan doğup büyünen ve üstünde yaşanılan toprak parçasıdır. Aynı zamanda bizim için sıcak bir yuva, kendimizi bulduğumuz topraklardır. Vatan toprağı kutsaldır. Vatan sevgisi birçok sevgiden üstün tutulmalıdır.

Temizlik ve düzen küçük yaşlarda kavrandığı zaman alışkanlık haline getirilebilir. Temiz bir çocuk temiz bir doğa, düzenli bir çocuk ise başarı demektir.

Tutumluluk sadece maddi anlamda olmaz. Zamanı, enerjiyi, eşyaları ve doğal kaynakları kullanırken tutumlu olmak, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek ve onların bu dünyayı korumaları için önemli bir değerdir.

Yardımlaşma, kendi gücünü ve imkanlarını başka birinin iyiliği için kullanmak ve yardım etmektir. Bireysel olarak yapamayacağımız şeyleri yeteneklerimizi ve enerjimizi birleştirerek çalışmaktır. Bizim yeteneğimiz ya da bilgimiz olmayan konularda yardım alıp, kendimize ait bilgi ve yeteneği başkasının bilgi ve yeteneği ile birleştirmektir.

“Bir elin nesi var iki elin sesi var’’ atasözünün anlattığı gibi halkımızın düşünce olarak dayanışma fikrini ve olgusunu ön plana çıkarması, böylece birlik ruhunun geleceğe taşınması öngörülmüştür. Çocuklarımızın da bu ruhu kazanması oldukça önemlidir.

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Empati kurabilen çocuk karşısındakini anlayabilen, duyarlı olabilen çocuktur. İlerideki başarısını etkileyecek en büyük etkenlerden biri de empatidir.

Güven duygusu önce anne rahminde daha sonra ise ailede şekillenir. Sağlıklı bir güven ortamında yetişen çocuk ileride güven duymayı öğrenir. Güvenmek insan olmanın gereğidir. Güven duyan çocuk şüpheci yaklaşmaz, kararlarını daha net verebilir.

Özgüven ise kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Kendine güvenmenin gelişimini etkileyen pek çok etken olmakla birlikte, özellikle çocukluk döneminin ilk yıllarında ana-baba tutumları insanın kendisi hakkındaki duygularının oluşumunda son derece önemlidir.

Çocuklarımızın girişimlerini destekler, gelişimlerini alkışlar, hata yaptıkları zamanlarda doğrusunu bulmalarına yardımcı olur, onları sevmeye ve kabul etmeye devam edersek; onlar da kendilerini kabul etmeyi, sevmeyi ve güvenmeyi öğrenebilirler.

Bir kimsenin veya canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü olarak tanımlanmıştır. Merhamet duygusuna sahip çocuklar atacakları adımlarda vicdanlarının sesini dinlerler. Karar verirken merhamet duygusundan yararlanırlar. Yapacakları işten sonra kendini ne kadar iyi hissedeceğini düşünürler.

Sevgi duygusu bireylerin aile, gelenek görenek, dostluk, adalet düşüncesi, vatan millet sevgisi, sorumluluk duygusu ve yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazanmalarını sağlar. Bireyleri yalnızlıktan kurtarır, sosyalleşmeyi sağlar. Seven ve sevilen bireyler her zaman daha mutlu olmuşlardır.

Saygı; dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin tüm insanları farklılıklarıyla kabul etmektir. Farklı düşüncelerdeki, farklı duygulardaki ve farklı inanışlardaki insanların birbirine göstermesi gereken en yüce değerdir. Bu bilince sahip çocuklar çevreleri tarafından saygı gören bireyler olurlar.